Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

Zprostředkovatel provozuje Stránku www.udrumi.cz a umožňuje Prodejci, aby prodával své produkty prostřednictvím této Stránky. Prodejce zveřejněním svých produktů na stránkách www.udrumi.cz přijímá tyto obchodní podmínky, akceptuje prodej přes Stránky www.udrumi.cz a potvrzuje, že se seznámil s Komunitními zásadami a jeho výrobní procesy a materiály splňují v celé šíři podmínky prodeje na Stránkách. Platební operace za účelem úhrady ceny produktu se realizují prostřednictvím Stránky www.udrumi.cz. Obcházením těchto pravidel a těchto obchodních podmínek může dojít ze strany Zprostředkovatele k zablokování účtu na Stránkách www.udrumi.cz

Článek I

Vymezení základních pojmů

 1. Zprostředkovatel je Dagmara Černíková, IČO 11919108, adresa Hamerská 121/41, Březová, 36001. Zprostředkovatel zprostředkovává prodej produktu ze strany Prodejce Zákazníkovi na Stránce;
 2. Stránka je internetová stránka Zprostředkovatele www.udrumi.cz;
 3. Zákazník je osoba, která si objedná a koupí produkt na Stránce;
 4. Prodejce je osoba, která prodává svůj produkt nebo produkty nabízené na Stránce;
 5. Nabídka je nabídka prodeje uveřejněná na Stránce. Nabídka obsahuje zejména identifikační údaje Prodejce, fotografie a popis produktu a cenu;
 6. Smlouva je kupní smlouva na nákup produktu od Prodejce uzavřená mezi Prodejcem a Zákazníkem prostřednictvím Stránky;
 7. VOP jsou tyto obchodní podmínky Zprostředkovatele při poskytování služeb prostřednictvím Stránky, které upravují práva, povinnosti a zodpovědnosti Zprostředkovatele, Prodejce a Zákazníka při poskytování a využívání služeb Zprostředkovatele, přičemž VOP jsou zveřejněné a dostupné v elektronické formě na Stránce a jsou odsouhlasené každou stranou. 
 8. Komunitní zásady jsou pravidla, která musí dodržovat každý Prodejce a jsou v elektronické podobě zveřejněna na Stránce. 
 9. Udržitelné materiály je směrnice, která je součástí Stránky a jejím dodržováním se řídí všichni Prodejci Stránky. 

Článek II

Nákup na Stránce

 1. Zákazník nakupuje na Stránce produkt od Prodejce. Zprostředkovatel není smluvní stranou smluvních vztahů založených Smlouvami uzavřenými mezi Zákazníkem a Prodejcem, není prodejcem či dodavatelem produktu. 
 2. Objednávka produktu a jeho následná koupě se realizuje pouze prostřednictvím Stránky, kroky, způsoby a posloupností na ní stanovenou. Veškeré platby probíhají přes Stránku a následně jsou v čtrnácti denním intervalu vyúčtovány Prodejci a sníženy o provizi z prodeje přes Stránku. Podmínky prodeje na Stránce i provize je popsaná níže v těchto obchodních podmínkách. 
 3. Nabídka produktů od jednotlivých Prodejců a dohoda prodeje každého výrobku se odehrává pouze na Stránce. Vybraný produkt Zákazník vloží do Košíku. V košíku je možné mít produkty od více Prodejců zároveň. V procesu objednávky se produkt rozdělí podle Prodejců a Zákazník si volí způsob dopravy pro každého Prodejce zvlášť. 
 4. Zákazník bere na vědomí, že každý Prodejce poskytuje různé způsoby dopravy produktů a různou výšku poplatku za poštovné v závislosti na způsobu dopravy, či velikosti produktu. Tyto poplatky jsou zveřejněné u každého produktu stejně tak i v souhrnu objednávky. Zákazník bere na vědomí, že při Objednávce produktu od více Prodejců se tyto poplatky sčítají.
 5. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Prodejcem se řídí v první řadě podle těchto Všeobecných obchodních podmínek Zprostředkovatele, které Zákazník odsouhlasí v momentě provedení objednávky na Stránce. 
 6. PLATBA
  1. Všechny ceny na Stránce jsou uvedené bez poštovného a v plné konečné výši pro Zákazníka. 
  2. Zákazník může využít pro provedení platby za produkty pouze platební bránu společnosti Comgate integrovanou na Stránce. Zákazník je povinen řádně dokončit objednávku u své banky a poté se vrátit na Stránku. Až v této chvíli je informace o platbě zavedena do systému Stránky. 
  3. DOPRAVA
  4. Zákazník může využívat následující možnosti dopravy v závislosti na nabídce Prodejce.
  5. KURÝRNÍ SLUŽBA – Konkrétní kurýrní službu si volí daný Prodejce sám. Může se jednat o PPL, DHL, DPD, Českou poštu a jiné.
   1. VÝDEJNÍ MÍSTO – Zásilka je doručena na adresu výdejního místa, které si Zákazník zvolí v objednávce přes služby zprostředkující doručení jako je např. Zásilkovna, Balíkobot, Uloženka a jiné.
  6. Zákazník bere na vědomí, že každý poskytovatel má u každého produktu uvedenou dostupnost a dobu dodání. Pokud je produkt nedostupný nebo vyprodaný dojde ze strany Zprostředkovatele k refundaci ceny. 
  7. Prodejce má možnost objednávku potvrdit automaticky v momentě jejího odeslání Zákazníkem a nebo manuálně kdykoliv poté. Prodejce má také možnost část nebo celou objednávku zamítnout. 

Článek III

Uzavření smlouvy 

 1. Za samotné Uzavření smlouvy se považuje naplnění následného procesu: odeslání Objednávky ze strany Zákazníka a následné potvrzení ze strany Prodejce.
 2. V případě, že Prodejce potvrdí Objednávku jen částečně, je momentem Uzavření smlouvy následné finální potvrzení Objednávky ze strany Zákazníka jejím uhrazením (souhlas s tím, že Objednávka nebude kompletní.) 
 3. Smlouva, tedy smluvní vztah mezi Prodejcem a Zákazníkem, trvá po dobu trvání práv a povinností Prodejce a Zákazníka z ní vyplývajících. Závazky Prodejce a Zákazníka ze smlouvy zanikají jejich splněním nelo jinými způsoby podle platných právních předpisů nebo obchodních podmínek příslušných Prodejců. 
 4. Smlouva bude archivovaná v elektronické podobě a takto archivovaná není dostupná zákazníkovi. Zákazník souhlasí s uzavřením smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Zákazník také bere na vědomí, že náklady, které vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy, jako jsou například náklady na internetové připojení, telefonní hovory, SMS zprávy, stáhnutí mobilních aplikací a jiné, si hradí Zákazník sám a to podle dohodnutých podmínek s dodavateli těchto služeb pro zákazníka. Další informace ohledem Smlouvy mezi Zákazníkem a  Prodejcem jsou uvedené v obchodních podmínkách jednotlivých Prodejců zveřejněných na Stránce, s kterými je Zákazník povinen se před odesláním objednávky řádně seznámit a odesláním objednávky vyjadřuje s obchodními podmínkami Prodejce příslušného produktu svůj souhlas. 
 5. Daňové doklady ve vztahu ke koupi produktu vydává jeho Prodejce. 
 6. V případě, kdy Zákazník vystupuje při koupi produktu v postavení zdanitelné osoby, to znamená obstarává nákup na účely podnikání, má nárok na obdržení daňového dokladu od Prodejce. Zákazník má povinnost tuto skutečnost Prodejci oznámit ihned po zakoupení produktu. V oznámení ve smyslu předcházející věty Zákazník uvede svoje fakturační údaje (obchodní jméno, IČO, DIČ, místo podnikání), číslo Objednávky a datum úhrady. Prodejce nemá zákonnou povinnost vystavovat daňové doklady – ve smyslu zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám podnikatelům.

Článek IV

Zodpovědnost Zprostředkovatele a Prodejce

 1. Prodejce jako dodavatel produktu je zodpovědný:
  1. za kvalitu a rozsah dodání produktu,
  2. za  odeslání v dohodnuté lhůtě,
  3. za dodržení zákonem stanovených podmínek souvisejících s oprávněním prodeje produktu, 
  4. za pravdivost, autenticitu a věrné zobrazení nabídky, vrácení ceny produktu a ceny poštovného,
  5. za dostupnost nabízeného zboží,
  6. za případné porušení autorských a vlastnických práv,
  7. za přijetí a vyřízení reklamací, za opravu a náhradu škody, za výměnu produktu nebo vrácení peněz ve smyslu VOP poskytovatele,
  8. za plnění všech práv Zákazníka vyplývajících Zákazníkovi z platných právních předpisů.

Prodejce ani Zprostředkovatel neodpovídají za:

 1. opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýrní služba)
 2. poškození zaviněné doručovatelem (kurýrní služba) – viditelně poškozené zboží (poškozený obal, a pod.) – nepřebírejte!
 3. opožděné doručení nebo škody, které vzniknou Zákazníkovi v důsledku nesprávně uvedené adresy, telefonního čísla nebo e-mailu ze strany Zákazníka

Zprostředkovatel nezodpovída za věci podle bodu 1 tohoto článku, a to bere Zákazník na vědomí. Zprostředkovatel zodpovídá za správu Stránky, za správné zobrazení produktů, fotografií na Stránce, za správné fungování nákupního, provizního a fakturačního systému. Případné konflikty vzniklé v procesu prodeje a distribuce produktu řeší Zákazník přímo s Prodejcem na náklady Prodejce.  

Zprostředkovatel nezodpovídá za nepřerušené fungování provozu webu www.udrumi.cz a vyhrazuje si právo na dopředu ohlášené i neohlášené výpadky z důvodu technické údržby systému. Zprostředkovatel nezodpovídá za případné škody způsobené Prodejci z důvodů nefunkčnosti nebo ukončení provozu webu. 

Článek V

Podmínky reklamace

 1. V případě, kdy Klient v lhůtě podle těchto VOP neobdrží souhrn Objednávky nebo souhrn Objednávky obsahuje jiné zboží, jako bylo uvedené v nabídce Prodejce, Zákazník je oprávněný vady reklamovat u Zprostředkovatele a to e-mailem na ahoj@udrumi.cz.
 2. V případě vady zboží dodaného ze strany Prodejce je potřebné, aby Zákazník tyto vady reklamoval přímo u Prodejce, který zboží dodal.
 3. Prodejce při vyřizování reklamace postupuje podle svých podmínek reklamace obsažených ve VOP Prodejce. 

Článek VI

Odstoupení od Smlouvy

 1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy o koupi zboží bez udání důvodů v lhůtě 14 dní. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne: 
 2. uzavření Smlouvy, v případě smlouvy o službách nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného v hmotném nosiči;
 3. kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží,
 4. kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, které bylo dodané jako poslední, pokud se produkty v jedné objednávce dodávají odděleně;
 5. kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme poslední díl nebo kus, pokud se produkt skládá z více částí; 
 6. kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme první dodaný produkt, pokud se zboží dodává opakovaně počas vymezeného období.

Z možnosti odstoupení od smlouvy při dodání zboží jsou vyloučené položky podle tohoto seznamu: 

 1. prodej zboží zhotoveného na zakázku Zákazníka, vyrobeného na míru, zhotoveného podle individuálních požadavků Zákazníka a určené pro konkrétního Zákazníka;
 2. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze (zejména potraviny a nápoje s krátkou zárukou, mléko, sýry, salámy apod.)
 3. prodej zboží uzavřené v ochranném obale, které není vhodné vrátit z důvodů porušení ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený (například čaj, káva, cukr, mouka, nápoje, čokoláda, …); 
 4. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným produktem, 
 5. prodej zvukových, obrazových a zvuku obrazových záznamů, knih, nebo počítačového softwaru v ochranném obale, pokud Zákazník tento obal rozbalil. 
 6. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem Zákazníka a Zákazník potvrdil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. 
 7. při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Zákazník informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu Prodejce. Zákazník může vyplnit a zaslat vzorový formulář na odstoupení od smlouvy a nebo jakékoliv jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy. 

Článek VII

Podmínky prodeje

 1. Prodejce vystupuje na Stránce jako samostatný prodejce a je sám zodpovědný za body podle článku IV bod 1.
 2. Prodejce může na Stránce prodávat zboží, které splňují Komunitní zásady Stránky. Tedy zboží, které je vyrobeno z Udržitelných materiálů, ve výrobě byla zahrnuta část ruční práce a bylo vyrobeno na území České republiky nebo Slovenska. 
 3. Nabízené zboží musí být vždy autenticky zobrazené na přiložené fotografii, s konkrétní cenou a definovanými vlastnostmi. 
 4. Prodejce může nabízet pouze zboží, které vlastnoručně vyrobil, resp. zboží vyrobené pomocí nástrojů a strojů, které má k dispozici. Pokud se na výrobě zboží podílí více lidí, Prodejce musí být fyzická a nebo právnická osoba, která výrobu zadala a nese na výrobě autorský zásah. Prodejce může pověřit vkládáním zboží na Stránku i jinou osobu. 
 5. Zboží nabízené na Stránce může být sestavené z dalších koupených komponentů a nebo součástí, ovšem vždy s ohledem na směrnici o Udržitelných materiálech a s autorským zásahem do kompletace zboží a tento zásah musí být na rozsahu výrobku zásadní.
 6. Je možné nabízet i zboží elektronické podoby, kdy předmětem prodeje je elektronický soubor, například fotografie, obrázek, hudba, video, text a další. 
 7. Je také možné nabízet na Stránce renovované nebo recyklované použité zboží, musí však jít o úpravu zboží autorským zásahem. Prodejce je povinen Zákazníka informovat, že se jedná o renovované použité zboží. 
 8. Prodejce se zavazuje vložit zboží do správné kategorie.
 9. Pro prodej v kategoriích Potraviny a Drogerie může být Zprostředkovatelem od Prodejce vyžadované dokumenty a potvrzení o oprávnění pro prodej. 
 10. Prodejce má povinnost informovat Zprostředkovatele pokud dojde ke změně výrobních procesů, které nejsou v souladu s Komunitními zásadami, zejména se směrnicí o Udržitelných materiálech, ruční výrobou nebo výrobou na území ČR a SK. 
 11. Je zakázané nabízet zboží, které:
  1. nesplňuje směrnici o Udržitelných materiálech
  2. bylo vyrobeno pouze strojově
  3. nebylo vyrobeno na území ČR nebo SK
  4. je neprodejní a je určené pouze na ukázku
  5. porušuje vlastnická nebo autorská práva, hlavně kopie, množení známých děl, nebo zboží, které nemá vyjasněná autorská práva
  6. porušuje etický a morální zásady, tedy výrobky, fotografie a texty, které jsou urážlivé, propagují násilí, podněcují k nenávisti na základě rasy, pohlaví, jazyka, víry, náboženství, jsou vulgární, zavádějící, klamavé, nemorální, nevhodné nebo extremistické v jakémkoliv smyslu slova.

Je zakázané uvádět nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepřesné, nejasné, či dvojsmyslné údaje a zamlčovat údaje o vlastnostech výrobku, či o nákupních podmínkách

Prodejce je plně zodpovědný za porušování autorských práv a také za všechny případné škody, které Zprostředkovateli vzniknou v souvislosti s porušením autorských práv ze strany Prodejce.

Prodejce nesmí vázat prodej produktu na prodej jiného produktu.  

Prodejce je povinný pravdivě a úplně informovat o vlastnostech produktu. Informace, které Prodejce musí poskytnout zahrnují: 

 1. úplný popis rizika, které produkt představuje
 2. všechny informace důležité k používání produktu
 3. opatření, která jsou potřebná přijmout k zabránění vzniku rizika Zákazníkem při používání produktu
 4. informace o nehmotné podstatě prodávaného zboží (v případě prodeje děl, jejichž finální zpracování je v elektronické podobě, například fotografie)
 5. způsob použití a údržby produktu, nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného způsobu použití nebo údržby, podmínky uchovávání produktu a skladování produktu (u výrobku, který obsahuje specifický materiál, se kterým je třeba zacházet jinak než je běžné a nebo u kterého jsou užitné vlastnosti omezené, musí tuto skutečnost oznámit Zákazníkovi). 

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na odstranění zboží, které je v rozporu s uvedeným ustanovením. V případě opakovaného porušení těchto podmínek si Zprostředkovatel vyhrazuje právo omezit nebo deaktivovat účet Prodejce. 

Prodejce je povinný pravdivě informovat Zákazníka o ceně jednotlivých produktů a o ceně a způsobu dopravy. 

Pokud je Prodejce plátcem DPH, je povinný uvést ceny včetně DPH. 

Prodejce je povinen řádně informovat Zákazníka o podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit a o možnostech záruky za zboží. 

Prodejce je povinen akceptovat podmínku, že prodej zboží na Stránce, jako i následná komunikace ohledně prodeje se Zákazníkem, probíhá výhradně prostřednictvím elektronické komunikace realizované v rámci stránky UDRUMI.cz. Jakákoliv další dohoda mezi Zákazníkem a Prodejcem, ať už o platbě nebo distribuci zboží probíhá také výhradně na Stránce v sekci Pošta, na podstránce k tomu určené. Tato komunikace probíhá výhradně mezi Prodejcem a Zákazníkem, žádnému jinému uživateli není přístupná. Zprostředkovatel má přístup k dané komunikaci za účelem kontroly jejího obsahu. 

Prodejce není oprávněný k soukromé komunikaci mezi ním a Zákazníkem za účelem prodeje zboží mimo Stránku. Prodejce není oprávněný na uveřejňování svých kontaktních údajů (zejména emailové adresy, web stránky, telefonního čísla nebo sociálních sítí) v rámci komunikace prostřednictvím zpráv přes Stránky a v rámci svojí prezentace na Stránce, to znamená v rámci textů svého obchodu a komentářů k jednotlivým produktům.

Zákonem vyžadované kontaktní informace Prodejce uvádí na stránce O Tvůrci, nebo ve svých obchodních podmínkách. Obchodní jméno, adresu, telefonní číslo, IČO a DIČ Prodejce automaticky Zprostředkovatel uvádí v posledním kroku Objednávky. 

Prodejce je povinen konat v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) a souvisejících zákonů.

Zprostředkovatel má právo použít všechny informace i fotografie výrobků za účelem propagace Stránky prostřednictvím třetích stran. 

Zprostředkovatel má právo poskytnout kontaktní údaje Prodejce Zákazníkovi za účelem fungování Stránky. 

Každému Prodejci je umožněno mít pouze jeden registrovaný účet pokud není se Zprostředkovatelem domluveno jinak. Registrace se provádí skrze Zprostředkovatele, který prověří zda dané produkty Prodejce splňují Komunitní zásady, směrnici o Udržitelných materiálech a výrobní procesy požadované po Prodejci Zprostředkovatelem. 

V případě porušení těchto podmínek je Zprostředkovatel oprávněný na okamžité vypovězení smluvního vztahu s Prodejcem, který vznikl registrací, přihlášením k účtu a následným schválením těchto VOP. Vypovězením smlouvy se rozumí zablokování přístupu k účtu a stáhnutí jeho zboží ze Stránky. 

Vypovězení smluvního vztahu je možné oběma smluvními stranami bez uvedení důvodu. Prodejce je povinný v případě ukončení smluvního vztahu z vlastní iniciativy doručit výpověď Zprostředkovateli (v elektronické podobě a nebo poštou). Nabídku zboží na Stránce v případě vypovězení smluvního vztahu může deaktivovat sám Prodejce nebo může po obdržení oficiální výpovědi ze strany Prodejce deaktivaci provést Zprostředkovatel. Prodejce po vypovězení smlouvy nemá žádný nárok na uchovávané informace sdílené na Stránce počas trvání smluvního vztahu. 

PROVIZE

 1. Za poskytnutí prostoru na prezentaci Prodejci a servis související s jeho realizací a propagací si Zprostředkovatel nárokuje Provizi ve výši 25% z ceny každého prodaného produktu bez poplatků za poštovné a balné. Jakmile se Zprostředkovatel stane plátcem DPH, je tato částka započítaná již ve zmíněných 25%. 
 2. Prodejce bere na vědomí, že cena každého produktu, který prezentuje na Stránce Zákazníkovi, je plná cena, která bude pro něho snížena o Provizi, kterou si nárokuje Zprostředkovatel za zprostředkování obchodu. 
 3. K nárokování Provize z této ceny za zprostředkovatele obchodu dochází vždy v momentě Uzavření obchodu mezi Prodejcem a Zákazníkem. 
 4. Zákazníci nakupují na UDRUMI.cz za plné ceny a tyto ceny hradí Zprostředkovateli skrze platební bránu.
 5. Prodejce vidí veškeré uskutečněné obchody mezi ním a Zákazníkem ve své administraci. Zprostředkovatel je povinen jednou za 14 dní vyplatit Prodejci příslušnou částku za všechny provedené prodeje jeho produktů přes Stránku a to bankovním převodem na číslo účtu, které Prodejce Zprostředkovateli poskytne. Tato částka je snížena o provizi 25% za zprostředkování obchodu mezi Prodejcem a Zprostředkovatelem. Prodejce společně s platbou obdrží i fakturu na poměrnou částku, která odpovídá 25% z prodaného zboží za uplynulých 14 dní. Pokud tržby Prodejce za uplynulé prodejní období tedy 14 dní jsou nižší než 100 Kč, přesouvá se tato částka a s ní i faktura za provizi do následujícího prodejního období a to do té doby dokud Prodejce nepřekročí částku za tržby 100 Kč. Poté zprostředkovatel vystaví fakturu na provizi a společně s platbou ji zašle Prodejci.  
 6. Každý prodaný produkt se připíše do seznamu prodejů Prodejce v jeho administraci. Přehled o tržbách za jednotlivé prodané produkty má Prodejce možnost sledovat průběžně na Stránce v rámci své administrace, jejíž obsah je přístupný vždy a výhradně pouze Prodejci a Zprostředkovateli. 
 7. Prodejce má v případě storna Objednávky nebo sporu se Zákazníkem možnost požádat Zprostředkovatele o prošetření průběhu obchodu. Zprostředkovatel může po přezkoumání průběhu komunikace obchodu mezi Prodejcem a Zákazníkem přiznat vrácení provize. Vrácení provize není právně vymahatelné. Pokud bylo vrácení provize přiznané ještě před samotnou fakturací provize, daná provize nebude vyfakturovaná. V případě vrácení provize až po jejím vyfakturování je toto vrácení uskutečnitelné vždy až v rámci následující fakturace formou odpočtu z faktury. 

PLATEBNÍ BRÁNA

 1. Prodejce s aktivací a využíváním platební brány pro online převod finančních prostředků pomocí platebních karet a okamžitých bankovních převodů, souhlasí s uvedeným procesem převodu finančních prostředků a podmínkami služby:
 2. Prodejce pověřuje Zprostředkovatele na přijímání platby za zboží, pokud Zákazník zvolí způsob platby platební kartou nebo okamžitým bankovním převodem.
 3. Po připsání platby na účet Zprostředkovatele jsou peněžní prostředky ihned vidět v administraci Prodejce. Tyto peněžní prostředky jsou vypláceny na účet Prodejce vždy jednou za 14 dní a řídí se bodem o Provizi číslo 5 těchto obchodních podmínek. V rámci zmíněné provize v bodě Provize číslo 5 jsou zahrnuty i poplatky za transakci přes platební bránu Zprostředkovatele. 
 4. Bankovní účet, na který má být Prodejci platba převedena, Prodejce nastavuje v sekcii Stránka Prodejce – Nastavení – Platba – Číslo bankovního účtu – IBAN (EUR). Podmínkou je využití bankovního účtu vedeného v CZK nebo EUR u české nebo slovenské bankovní instituce. 
 5. Za správnost zadaného bankovního účtu zodpovídá Prodejce. Zprostředkovatel nezodpovídá za chybně převedené platby způsobené vložením chybných údajů.

Bezhotovostní platba platební/kreditní kartou probíhá prostřednictvím zabezpečené platební brány ComGate Payments, a.s. V případě volby tohoto způsobu úhrady bezhotovostní platební kartou, postupuje Zákazník při placení podle kroků oznámených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Pokud má zákazník v úmyslu využít k úhradě ceny platební systém ComGate (internetovou platební bránu) zastoupenou společností: ComGate Payments a.s., se sídlem Gočárova třída 1754, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka č. B 3755/KSHK, je před jeho použitím povinný se obeznámit s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho používání. Platební systém ComGate je provozovaný výhradně společností ComGate Payments a.s. a Zprostředkovatel ani Prodejce proto nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití nebo v souvislosti  s použitím tohoto platebního systému. 

Při zprostředkování přijímání plateb za úhradu objednávek od Zákazníka Zprostředkovatel zastupuje výhradně Prodejce, jedná tedy jeho jménem na jeho účet. Úhradou platby a jejím připsáním na bankovní účet Zprostředkovatele Zákazník plní svoji povinnost vůči Prodejci. 

VRÁCENÍ PLATBY / REFUNDACE

 1. U plateb, které již byly připsány Prodejci na jeho bankovní účet, vrací Prodejce celou částku za produkt včetně provize přímo na účet Zákazníka. Prodejce poté žádá o refundaci provize za toto zboží přímo Zprostředkovatele. Zprostředkovatel je povinen refundovat provizi za tento produkt a to v následující faktuře vystavené Prodejci.
 2. V případě, že Prodejci nebyly připsány peníze za produkt na jeho bankovní účet a peníze za zboží jsou stále na bankovním účtu Zprostředkovatele, požádá Prodejce Zprostředkovatele o refundaci celé částky za produkt na účet Zákazníka. Prodejce může o refundaci požádat na e-mailu ahoj@udrumi.cz. Zprostředkovatel je povinen uskutečnit refundaci – vrácení prostředků zpět na účet Zákazníka v plné výši. Prodejce má nárok na vrácení transakční provize za refundovanou zrealizovanou transakci. 

Článek VIII

Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Zákazník poskytuje Zprostředkovateli jako provozovateli osobní údaje svobodně a dobrovolně, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”).Osobní údaje jsou Zprostředkovatelem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zprostředkovatel je oprávněný zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu: Jméno a Příjmení, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, a to za účelem poskytování těchto údajů Prodejci. V případě, pokud některé poskytnuté osobní údaje jsou nevyhnutelné k dosažení účelu zpracování, prohlašuje Zákazník, že byl na tuto skutečnost upozorněný a souhlasí také se zpracováním těchto doplňujících údajů. 
 2. Zákazník souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel osobní údaje Zákazníka v rozsahu: Jméno a Příjmení, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, poskytovatel a zpřístupnil Prodejci, od kterého Zákazník zboží kupuje, a to za účelem poskytnutí plnění ve smyslu Smlouvy, tak i na marketingové a reklamní účely Prodejce. Zprostředkovatel informoval Zákazníka, že bez jeho souhlasu s poskytnutím osobních údajů podle předcházející věty , není možné poskytnout Plnění ve smyslu Smlouvy. 
 3. Zákazník souhlasí se zasíláním informací a novinek ze strany Zprostředkovatele a Prodejce souvisejících se službami Zprostředkovatele či Prodejce na adresu Zákazníka. 
 4. Souhlas Zákazníka podle bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kdy tento souhlas Zákazník neodvolá. Souhlas je možné odvolat písemně nebo e-mailem.
 5. Zprostředkovatel není zodpovědný za obsah nebo dodržení pravidel ochrany osobních údajů, nebo praktik členů a webových stránek hostovaných prostřednictvím služeb Zprostředkovatele. 
 6. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Ochrana osobních údajů 

Článek IX

Společné a závěrečné ustanovení

 1. Zprostředkovatel zveřejňuje VOP na Stránce.
 2. Smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem ve VOP blíže neupravené se řídí právními předpisy České republiky. 
 3. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Prodejcem blíže neupravené v těchto VOP se řídí Všeobecnými Obchodními Podmínkami Prodejce a právními předpisy České republiky, zejména zákonem 
 4. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů. 
 5. Tyto VOP nabírají platnost a účinnost dne 11. 11. 2021.
Shopping Cart